Nowe mieszkania w Częstochowie

Rynek deweloperski i mieszkaniowy na dobre wygrzebał się z ogólnoświatowego kryzysu. W tych krajach które jako pierwsze zetknęły się z kryzysem gospodarczym po dziś dzień obserwuje się efekty tego spowolnienia. Trudna sytuacja wciąż utrzymuje się np. w Hiszpanii gdzie branża budowlana cały czas nie może podnieść się z poważnego upadku.

Nowe mieszkania Częstochowa

Nowe mieszkania Częstochowa

 

W nieco mniejszej skali ale cały czas obserwowany jest jest problem z rozwojem budownictwa we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W pozostałych krajach Europy sytuacja uległa znacznej i widocznej poprawie.

Polska: generalnie nie jest źle

– W Polsce kondycję firm z branży budowlanej najlepiej określa słowo stabilizacja. Wyniki branży zaczęły spadać w końcu 2008 roku, o czym świadczył spadek popytu a w ślad za tym cen zarówno prac, jak i materiałów budowlanych. Inwestycje w wielu przypadkach zostały odłożone ad acta. Pobudził je z powrotem (już w ub. roku) stabilny popyt. Powoli odradzają się inwestycje mieszkaniowe, jak i w obiekty handlowe, logistyczne, a w tym roku pojawiają się też inwestycje produkcyjne – wylicza Piotr Pławski, kierownika Zespołu ds.

Oceny Ryzyka Branży Budowlanej w Euler Hermes. – Na rynku mimo to nie ma jeszcze takiego boomu jak przed kryzysem (przede wszystkim pod względem obrotów). Świadczą o tym także wspomniane ceny, zarówno materiałów/prac budowlanych jak i np. mieszkań, które generalnie nie powróciły do poziomu sprzed załamania rynku. Niepokojące jest natomiast pogorszenie moralności płatniczej samorządów – dotychczas solidnie płacącego inwestora, którego zamówienia pozwoliły przetrwać trudny okres wielu firmom budowlanym.

Na tle innych branż budownictwo – czyli głównie firmy wykonawcze nie są obecnie (w szczycie sezonu) w dużo gorszej kondycji, otrzymują w terminie ok. 76% wartości swoich należności. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dostawców materiałów budowlanych, którzy otrzymują na bieżąco niewiele ponad 60% wartości swoich należności.

– Po szczycie sezonu, na jesieni, wraz ze zmniejszeniem dopływu gotówki wskaźniki te ulegną pogorszeniu – uważa Piotr Pławski z Euler Hermes.

Ceny nieruchomości rosną szybciej niż dochody

 Nowe mieszkania Częstochowa

Na tle całego kraju Częstochowa należy do czołówki branży budowlanej. Obserwuje się tutaj ponadprzeciętny poziom nowych inwestycji, powstają całkowicie nowe i nowoczesne osiedla mieszkaniowe wielorodzinne lub zespołu domów bliźniaczych lub jednorodzinnych. Właśnie budownictwo jednorodzinne jest szczególnie mocno rozwojowe w I i II kwartale 2014 roku.

Konsultacja merytoryczna: www.apartamentysortis.pl

O Redakcja

Autorem artykułu jest Redakcja serwisu bre.net.pl. Kopiowanie w części lub całości bez zgody redakcji jest zabronione.