rzeczoznawca majątkowy Wrocław
rzeczoznawca majątkowy Wrocław

Jak działa komornik?

Komornik to zawód dla ludzi o naprawdę szczególnych predyspozycjach. Owszem opłacalny pod względem finansowym niesie jednak za sobą konieczność  posiadania szczególnych dla tego zawodu cech osobowości. Musi być to bardzo duża odporność na opinie, pewna nieugiętość w egzekwowaniu litery prawa z jednoczesną wrażliwością na to że człowiek jest tutaj wartością wyższą aniżeli każde – nawet te dłużne i nieraz wielkie pieniądze.

Obiegowe opinie o komornikach są niepochlebne. Trudno tym tezom odmówić racji – człowiek przyzwyczajony na co dzień do takiego sposobu pracy znieczula się na jej następstwa i konsekwencje. Po drugiej stronie bardzo często stają ludzie z podejrzaną historią, popadając w długi z powodu nie do końca legalnych działań i kroków.

Komornik jako osoba prawna działa zawsze na podstawie sądowe nakazu egzekucji od której nie ma prawa odstąpić. Jedynym warunkiem zaprzestania egzekucji komorniczej jest spłata należności względem wierzycieli lub zaskarżenie lub odwołanie się od decyzji sądu który nakaz komorniczy wydał.

Każda osoba zainteresowana tym sposobem zarabiania musi zdawać sobie sprawę z faktu niezbędnych predyspozycji:

 • odporność na duży stres
 • bardzo duża odporność psychiczna
 • stanowczość
 • opanowanie i zdecydowanie w działaniu
 • zorganizowania
 • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
 • asertywność co do społecznego postrzegania wykonywanego zawodu

 

 Ile zarabia komornik?

Zarobek jest zróżnicowany, aplikant będzie zarabiał od 3-5 tys. brutto. Po egzaminie komorniczym pensja wzrasta i moze sięgać 7-8 tys, zł brutto. Jednak wiadomo że potem zarobki komornika są znacznie wyższe i w sumie nie można okreslić górnej granicy pensji. Jest uzależnione

W przypadku aplikantów zarobki wynoszą najczęściej od ok. 2 tys. zł. do ponad 4 tys. zł. brutto. Osoby po egzaminie komorniczym, które pracują na stanowisku asesora komorniczego zarabiają ok. 5-6 tys. zł. brutto. Zarobki komornika są oczywiście wyższe i nie można określić ich górnej granicy wiadomo jednak że są przypadki zarobków rzędu 200 tys miesięcznie w zależności od liczby  prowadzonych spraw.

Kontrolę nad komornikami sprawują sądy. Prezes danego sądu zlęca raz do roku kontrolę sędziemu. W praktyce kontrole są bardzo pobieżne – więc słuszną może być teza że komornik ma bardzo dużo swobody. Stąd też czasem dochodzi do dużych nadużyć.

komornik-czestochowa.pl

Jak zostać komornikiem

 • należy posiadać obywatelstwo polskie
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • należy posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć ukończone 26 lat
 • nie można być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie można być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju
 • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika
 • należy odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym
 • należy przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata

O Redakcja

Autorem artykułu jest Redakcja serwisu bre.net.pl. Kopiowanie w części lub całości bez zgody redakcji jest zabronione.